Industri

Industri

 

För att utvecklas vidare och även för att kunna serva andre delar i koncernen utvecklar vi nu Göinge Montage även mot Industrins mer finmekaniska krav, såväl som på krav på dokumentation och spårbarhet.

Vi erbjuder nu även ingenjörstjänster inom Mekanisk konstruktion (Solid Works), vi har i vår personal även betydande erfarenhet av utveckling av specialmaskiner och specialutrustning, såväl som projektledningskapacitet där vi kan åta oss större projekt på konsultbasis eller som legouppdrag

Vi kan erbjuda fullt projektgenomförande till fastpris. Detta är resurser som vi även erbjuder inom anläggnings och entreprenadverksamhet.

Vi vidareutvecklar nu även montage, service och installationstjänster

Via samarbetsföretag kan vi tillhandahålla och integrera andra specialisttjänster med lokala företag, samt produktion från såväl svenska verkstäder som lågprisverkstäder i öst.

Montage, Reparation och Underhåll

Vi har ett antal montörer som jobbar externt med maskinunderhåll, service och reparationstjänster.

Här förekommer även kundspecifika ombyggnads- och nybyggnation av maskiner.

Vi utför installation service och underhåll av vårt moderbolags program av standardmaskiner och kan även erbjuda dessa tjänster till andra kunder.

Vi kan även tillhandahålla konstruktion, pro-grammering och projektledning.

Ingenjörstjänster, Projekt- ledning, Specialutrustning

Vi erbjuder komplett tillverkning av special-utrustningar, specialmaskineroch fixturer inom vissa nischer, såsom tex produktions- och förpackningsmaskiner

Vi tillhandahåller även industriella konsulterande ingenjörs- och konsulttjänster såsom projekt-ledning, utredning och konstruktion.

Vi jobbar tätt i nätverksorganisation med lokala specialiserade tekniska tjänsteföretag, som verkstadsföretag i Sverige såväl som i lågkostnadsländer och vi kan integrera även dessa tjänster i våra leveranser.

Såväl som att förmedla tradingtjänster helt fristående. Här kan vi även erbjuda enklare verktyg.

Lego och Internt Verkstadsarbete

Vi har en välutrustad verkstad för olika typer av metall- och plåtarbeten. Maskinparken är dock av enklare och äldre snitt, varför den passar sig bäst till smides, enstycks- och servicearbeten.

Vi har montageytor, samt traverser och svängkranar på ca halva verkstadsytan på totalt dryga 1000 kvm

Exempel på lego- maskinarbeten som vi utför är

- Sågning

- Klippning

- Stansning

- Fräsning

- Svarvning

- Borrning

- Kantbockning

- Pressning

- Rörböjning

- Ringvalsning

- Rundvalsning

- Svetsning

 

Vi har välfyllda lager av stål aluminium och rostfritt material, stång, rör och plåt.

 

Några exempel på vår verkstadsutrustning

För mer detaljerad beskrivning av vår maskinpark se flik "Vår Utrustning"

Copyright © Nya Göinge Montage AB

Industrigatan 10, 281 41 Hässleholm